Privacy Statement

Inleiding

BM neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij raden je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met beautiful.morning@ymail.com.

Wie is BM?

BM is de eenmanszaak Beautiful Morning, kantoor houdende te Rhoon aan Agaatlaan 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24464652.

BM is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt BM jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor BM persoonsgegevens van jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BM voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door BM worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Plaatsen van berichten, foto’s of reviews

Gegevens: Naam

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Met jouw schriftelijke toestemming voor altijd tot je toestemming intrekking.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

BM heeft gegevens van jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij BM van jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage indienen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de (persoons)gegevens die je hebt gezien na aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe indienen bij BM. Je kunt verzoeken dat BM jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijderd of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BM te verzoeken de verwerking van jouw (persoons)gegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van BM of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevens overdracht

Je hebt het recht jouw (persoons)gegevens van BM te verkrijgen. BM zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw (persoons)gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Voor iedere grondslag waarvoor jouw toestemming voor gegevensverwerking benodigd is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan echter wel zo zijn dat BM je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door BM

Een verzoek kan verstuurd worden naar beautiful.morning@ymail.com. BM zal jouw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat BM een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien BM jouw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de (persoons)gegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat BM verplicht is jouw (persoons)gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt BM deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van BM worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van BM worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Meer over cookies lezen, ga dan naar onze cookieverklaring.

Data beheerder

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met onze webhost: www.web-oke.nl

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren jou daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop BM jouw (persoons)gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar beautiful.morning@ymail.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop BM jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar beautiful.morning@ymail.com. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde Nationale Toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens